เยี่ยมชมวัด ศาลเจ้าและสวนญี่ปุ่น

February 4, 2017

เกียวโตเป็นเมืองหลวงเก่าที่เต็มไปด้วยวัดมากมาย วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดมาก คือ วัดน้ำใส Kiyomizudera และวัดทอง Kinkakuji วัดและศาลเจ้าแต่ละแห่งจะมีตราประทับสีแดงแสดงถึงการมาเยี่ยมชมซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมสะสมกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เครื่องลางเฉพาะขายเพื่อช่วยปัดเป่าพยันตรายและช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล!

     

Please reload

Featured Posts

ถ่ายรายการ Kidnapping รักพาเธอ เจอเจแปน...

February 3, 2016

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive