top of page

เผลอทำกิโมโนเปื้อนด้วยความไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไร

anshin_top (1).jpg

สวมใส่กิโมโนด้วยความสบายใจกับ ประกันกิโมโน

บริการเสริมที่แนะนำเพื่อความสบายใจ เพียง 1100 เยนเท่านั้น

ยูเมยะกาตะ แพ็กเกจเสริมประกันกิโมโน

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถสวมใส่กิโมโนได้สบายใจ ทางร้านจึงขอนำเสนอแพ็กเกจเสริมประกันกิโมโน โดยแพ็กเกจนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายจากการทำความสะอาดและการซ่อมแซมที่เกิดจากรอยคราบสกปรก รอยเปื้อนที่ซักออกยาก ซึ่งเกิดระหว่างการเช่ายืมของคุณลูกค้า

เพื่อการสวมใส่กิโมโนด้วยความมั่นใจ แพ็กเกจนี้จึงเป็นแพ็กเกจแนะนำ!

(หากต้องการเพิ่มบริการแพ็กเกจเสริมนี้ กรุณาเลือกแพ็กเกจเสริมนี้เมื่อทำการจอง)

※ ทั้งนี้ค่าเสียหายจากการเช่ายืมอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางกรณี

ข้อบังคับ

1.ท่านสามารถใช้บริการประกันกิโมโนได้เมื่อใช้บริการเช่าชุดกิโมโนกับร้านเช่ากิโมโนยูเมยะกาตะเท่านั้น **แพ็กเกจชุดกิโมโนเจ้าสาวไม่สามารถใช้บริการเสริมนี้ได้**

2.แพ็กเกจประกันกิโมโนจะคุ้มครองลูกค้าที่เลือกใช้บริการนี้เท่านั้น

3.แพ็กเกจประกันกิโมโนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและการซ่อมแซม หากเกิดรอยเปื้อนกับกิโมโนที่เช่ายืมกรุณาอย่าทำความสะอาดหรือซ่อมแซมด้วยตนเอง กรุณานำมาคืนที่ร้านและแจ้งกับพนักงาน

ข้อควรระวัง

เงื่อนไขด้านล่างนี้ไม่ครอบคลุมในประกันกิโมโน ทางร้านจะคิดค่าเสียหายตามจริง

1.กิโมโนที่เช่าบริการสูญหายหรือเสียหาย

2.กิโมโนที่เช่าบริการมีรอยเปื้อนที่ซักออกไม่ได้

3.มีการใช้น้ำหอมบนกิโมโนที่เช่าบริการ

bottom of page