top of page

รับประทานอาหารขึ้นชื่อของเกียวโต


เกียวโตมีอาหารขึ้นชื่อมากมาก อาทิเช่น เคียวยะไซ Kyoyasai(ผักที่ปลูกในเกียวโต) ยูโดฟุ Yudofu(เต้าหู้ก้อนต้มให้เดือดแล้วทานกับโชยุและต้นหอม) ยุบะ Yuba(ฟองเต้าหู้) และ โอะบันไซ Obanzai(อาหารพื้นบ้านต่างๆของเกียวโต)!

ร้านอาหารแนะนำใกล้ๆยูเมะยากาตะ คือ Sobanomi Yoshimura, Hanbey Fu, Harise, Gohanya Shinkiro, Miyako yasai Kamo, Okazuya Ishikawa, Ouchigohan Nakashimaya

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page