Gion (祇園)

January 11, 2016

 


ค่าบริการ 22,000 เยน (ไม่รวมภาษี)~ เช็คปฏิทิน

ไฮไลท์ของคอร์สนี้ก็คือการเดินจากสะพาน Tatsumibashi ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกิอง ไปที่ Hanamikoji ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านน้ำชา และร้านอาหารเก่าแก่ ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดารา เพียงแค่ใส่ชุดกิโมโนเดินไปตามถนน และบรรยากาศเมืองเกียวโตอันเก่าแก่!

Please reload

Featured Posts

ถ่ายรายการ Kidnapping รักพาเธอ เจอเจแปน...

February 3, 2016

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive