top of page

Gion (祇園)


ค่าบริการ 22,000 เยน (ไม่รวมภาษี)~ เช็คปฏิทิน

ไฮไลท์ของคอร์สนี้ก็คือการเดินจากสะพาน Tatsumibashi ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกิอง ไปที่ Hanamikoji ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านน้ำชา และร้านอาหารเก่าแก่ ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดารา เพียงแค่ใส่ชุดกิโมโนเดินไปตามถนน และบรรยากาศเมืองเกียวโตอันเก่าแก่!

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page