top of page

ทางร้านได้ให้บริการกับนักแสดงดาวรุ่ง Fuku Suzuki


ทางร้านยูเมะยะกาตะเกียวโตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ที่ได้ให้บริการเช่าชุดกิโมโนแบบพรีเมีย่มกับนักแสดงดาวรุ่ง Fuku Suzuki

เพื่อใช้ในการแสดงเป็นนายทหารในงาน "J-CULTURE FEST"

ที่จัดขึ้นในวันที่2มกราคม2017ที่ผ่านมา

Fuku Suzuki Official Blog

https://ameblo.jp/suzuki--fuku

 

สนใจเช่าชุดกิโมโนพรีเมี่ยมอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.th-kyoto.yumeyakata.com/plemium

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page