top of page

จัดทำอัลบั้มภาพ

ถ่ายทอดความทรงจำให้สามารถสัมผัสได้ และอยู่กับท่านยาวนานมากยิ่งขึ้น

190824.png

ถ่ายภาพนอกสถานที่

ถ่ายภาพสตูดิโอ

ต้องการจัดทำอัลบั้มภาพถ่าย

จองล่วงหน้า

ลดพิเศษ 5,500 เยน!

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการจัดทำอัลบั้มภาพถ่ายเมื่อทำการจองกับพนักงาน หรือกรอกแบบฟอร์มด้วยตอนเองเมื่อทำการจอง

(ท่านสามารถแจ้งจำนวนหน้าที่ต้องการ

ในวันเข้ารับบริการได้)

อัลบั้มภาพ

ถ่ายภาพนอกสถานที่

 

 

ขนาด 30cm x 30cm

ราคา/หน้า

 

20 หน้า ราคา 65,450 เยน

30 หน้า ราคา 87,450 เยน

40 หน้า ราคา 98,450 เยน

50 หน้า ราคา 109,450 เยน

เพิ่มจำนวน

 

(แบบเดิม เพิ่มจำนวนเล่ม)

ราคาสำหรับเล่มถัดไป

20 หน้า ราคา 32,725 เยน

30 หน้า ราคา 43,725 เยน

40 หน้า ราคา 49,225 เยน

50 หน้า ราคา 54,725 เยน

อัลบั้มภาพขนาดเล็ก

ขนาด 19cm x 19cm

※ท่านไม่สามารถจัดทำเฉพาะอัลบั้มภาพขนาดเล็กได้

20 หน้า ราคา 16,500 เยน

30 หน้า ราคา 16,500 เยน

40 หน้า ราคา 16,500 เยน

50 หน้า ราคา 16,500 เยน

อัลบั้มภาพ

ถ่ายภาพสตูดิโอ

ขนาด 25cm x 25cm

ราคา/หน้า

 

6 หน้า ราคา 41,800 เยน

 

8 หน้า ราคา 52,800 เยน

 

10 หน้า ราคา 63,800 เยน

 

12 หน้า ราคา 74,800 เยน

 

14 หน้า ราคา 85,800 เยน

เพิ่มจำนวน

 

(แบบเดิม เพิ่มจำนวนเล่ม)

ราคาสำหรับเล่มถัดไป

6 หน้า ราคา 20,900 เยน

8 หน้า ราคา 26,400 เยน

10 หน้า ราคา 31,900 เยน

12 หน้า ราคา 37,400 เยน

14 หน้า ราคา 42,900 เยน

อัลบั้มภาพขนาดเล็ก

ขนาด 19cm x 19cm

※ท่านไม่สามารถจัดทำเฉพาะอัลบั้มภาพขนาดเล็กได้

 ราคาเดียว 11,000 เยน 

6 หน้า ราคา 11,000 เยน

8 หน้า ราคา 11,000 เยน

10 หน้า ราคา 11,000 เยน

12 หน้า ราคา 11,000 เยน

14 หน้า ราคา 11,000 เยน

bottom of page