top of page

แพ็กเกจมินิ

19,800 เยน

ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดกิโมโน 

แพ็กเกจสำหรับลูกค้าไม่เกิน 4 ท่าน

รายละเอียดแพ็กเกจมินิ

■ค่าใช้จ่าย 19,800 เยน

■ระยะเวลาในการถ่ายภาพ ประมาณ 1 ชั่วโมง

■เวลาเข้าใช้บริการ กิออน : 9.00 / ฮิกาชิยาม่า : 9.00 10.30 13.00 14.30

■ระยะทางจากร้าน เดินทางโดยแท็กซี่ประมาณ 10 นาที

■ค่าเดินทาง ประมาณ 1000 เยน

​■ภาพถ่ายที่จะได้รับ ประมาณ 100 รูป

bottom of page