top of page

แพ็กเกจเกียวมะจิยะ

14,300 เยน 

ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดกิโมโน 

แพ็กเกจสำหรับลูกค้าไม่เกิน 4 ท่าน

รายละเอียดแพ็กเกจฮิกาชิยาม่า

■ค่าใช้จ่าย 14,300 เยน ​

■ระยะเวลาในการถ่ายภาพ ประมาณ 30 นาที

เวลาที่เข้าใช้บริการ 9.00, 10.30, 12.30, 13.30

■ระยะทางจากร้าน โดยแท็กซี่ประมาณ 10 นาที

■ค่าเดินทาง ประมาณ 1000 เยน

​■จำนวนภาพถ่าย ประมาณ 50 ภาพ

หมดปัญหากังวลใจในวันฝนตก กับคอร์สถ่ายภาพในบ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี ที่ให้กลิ่นอายญี่ปุ่นแท้ๆ ราวกับย้อนเวลากลับไปในอดีต

 

bottom of page