top of page

แพ็กเกจฮิกาชิยาม่า

28,600 เยน 

ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดกิโมโน 

แพ็กเกจสำหรับลูกค้าไม่เกิน 4 ท่าน

255_large.jpg
รายละเอียดแพ็กเกจฮิกาชิยาม่า

■ค่าใช้จ่าย 28,600 เยน ​

■ระยะเวลาในการถ่ายภาพ ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

เวลาที่เข้าใช้บริการ 9.00 (สาขาโกโจเท่านั้น) / 13.00

■ระยะทางจากร้าน โดยแท็กซี่ประมาณ 10 นาที

■ค่าเดินทาง ประมาณ 1000 เยน

​■จำนวนภาพถ่าย ประมาณ 200 ภาพ

※บางฤดูกาลทางร้านจะสามารถรับลูกค้าในแพ็กเกจนี้ได้สูงสุด 2 กลุ่มเท่านั้น

※หากที่ฮิกาชิยาม่ามีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านมากเกินไป ทางร้านอาจต้องขอให้ท่านเปลี่ยนสถานที่ถ่ายภาพ

bottom of page