top of page

เนื่องจากผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ทางร้านจึงเลื่อนเวลาปิดทำการในช่วงนี้

เป็นเวลา 17.30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

YUMEYAKATA

GOJO

Last updated: 15/04/2024

1100

1650

550

ชุดกิโมโนพรีเมี่ยม(โพลีเอสเตอร์) 2,750เยน

ชุดกิโมโนพรีเมี่ยม(ผ้าไหม) 2,750เยน

ACTIVITY

bottom of page