top of page

ดอกอุเมะสีขาวแห่งสวน Kyoto-Gyoen


ช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูชมดอกอุเมะแล้วนะคะ หรือภาษาไทยเรียกว่าดอกบ๊วยค่ะ

ก่อนที่จะถึงเทศกาลฮานามิ หรือที่เรียกว่าเทศกาลชมดอกซากุระนั้น ดอกไม้ที่จะมีให้ชมก่อนที่เทศกาลจะมาถึงนั่นก็คือดอกอุเมะ ซึ้งเป็นดอกไม้ที่ที่สวยไม่แพ้กับดอกซากุระเลยค่ะ

ในสมัยนารา ถ้ากล่าวถึงเทศกาลฮานามิ ก็จะเป็นการไปชมดอกอุเมะค่ะ

ในเวลานั้นมีผู้คนกล่าวขานว่าดอกอุเมะนั้นมาจากประเทศจีน

ว่าเป็นเครื่องราชที่ถูกส่งมาจากราชวงศ์ถัง นอกจากนี้ยังถูกบันทึกในหนังสือ Manyoshu อีกด้วย

และต่อมาในสมัยเฮอันได้มีการเปลี่ยนจากดอกอุเมะให้เป็นดอกซากุระโดยราชฑูตของประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งในปัจุบันดอกซากุระเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น

ขุนนางประเทศญี่ปุ่นในอดีตมักจะสนุกสนานในการชื่นชมความงามของดอกซากุระ

และขับร้องเพลงรักไปด้วยกัน

แน่นอนว่าดอกอุเมะไม่สวยงามเทียบเท่ากับดอกซากุระ🌸

แต่มันเป็นดอกไม้ที่ทำให้ทุกคนในประเทศญี่ปุ่นรับรู้ว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึง

ด้วยกลิ่นหอมหวานและแสงแดดอ่อนๆ🌸

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page