top of page

คลอง Biwa-ko (Yamashina)

ริมทะเลสาบ Biwa แถบ Yamashina มีซากุระสายพันธุ์ Yoshino และและพันธุ์ภูเขาปลูกเรียงรายอยู่ริมฝั่งทั้งสองข้างทาง หากลองได้มาเดินเล่นบริเวณนี้ดูจะรู้สึกผ่อนคลายสบาย ๆมาก เพราะทั้ง 2 ข้างทางนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้และดอกซากุระ

◎เวลาที่สามารถเข้าชมได้:ตลอด 24 ช.ม.

◎ค่าเข้าชม:ฟรี

◎ช่วงพีคของฤดู:ช่วงต้นเดือน-ปลายเดือนเมษายน

◎การเดินทางจากยูเมะยากาตะ:รถไฟใต้ดินสถานี โกะโจ→(เปลี่ยนสายรถไฟ)คาราสุมะโออิเกะ→รถไฟใต้ดินสายฮิกาชินิชิ→ลงที่สถานียามาชินะ หรือสายJR สถานีเกียวโตมาลงที่สถานียามาชินะ

◎HP:http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007153.html

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page