top of page

รายการ『News Faith』ช่อง KSB เกียวโต ใส่ชุดยูกาตะของยูเมะยากาตะ

รายการ『News Faith』ช่อง KSB เกียวโต

ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 17:45-18:00

โดยคุณฮิราโนะ ผู้สื่อข่าวได้ใส่ยูกาตะของทางร้านเรา

ไปถ่ายทำรายการนอกสถานที่ในงานกิองมัตสึริ

ในภาพจะเป็นบรรยากาศของซุ้มในงานเทศกาลกิอง

ซึ่งชุดกิโมโนสีเขียวสดใสของคุณฮิราโนะนั้น

ดูกลมกลืนไปกับบรรยากาศงานเป็นอย่างมาก♪

ลายชุดยูกาตะที่คุณฮิราโนะใส่ในครั้งนี้

เป็นชุดยูกาตะลายออริจินัลของทางยูเมะยากาตะค่ะ

【ดูลายยูกาตะที่คุณฮิราโนะใส่】

http://original-kimono-yukata.kyoto-yumeyakata.com/?id=126

【สนใจเช่ายูกาตะกับเรา】

https://www.th-kyoto.yumeyakata.com/yukata

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page