"IKIGAI" โฆษณาจาก Sony Digital Camera Thailand

May 8, 2017

ในวันนี้ทางร้านของเราขอขอบพระคุณSony Digital Camera Thailand ที่ให้เห้เกียรติเลือกใช้ชชุดกิโมโนจากร้านYumeyakata Kyoto ในการถ่ายทำโฆษณาชิ้นใหม่ โดยมาถ่ายทำที่จังหวัดเกียวโต เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม และความสวยงามของเมืองเกียวโต และยังมีคอนเซ็ปที่น่าสนใจคือ "IKIGAI (ในภาษาญี่ปุ่น) หมายถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือ สิ่งที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้านี่คือ IKIGAI ของรุจ สิ่งที่ทำให้รุจอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าแล้วคุณหล่ะ IKIGAI ของคุณคืออะไร?"

ติดตามคุณรุจได้ทาง https://www.instagram.com/Suparuj/

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

ถ่ายรายการ Kidnapping รักพาเธอ เจอเจแปน...

February 3, 2016

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive