top of page

แวะนั่งเล่นที่คาเฟ่ Machiya


คาเฟ่ Machiya เป็นร้านที่จัดสไตล์บ้านญี่ปุ่นโบราณ นอกจากเมนูหลากหลายให้ลองชิมทั้งเครื่องดื่มและของหวานแล้ว บรรยากาศในร้านยังน่านั่งเล่นพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ในเกียวโตมีคาเฟ่ Machiya มากมาย!

・คาเฟ่ marble Bukkoji

・คาเฟ่ Kawa

・คาเฟ่ Minaka

・คาเฟ่ ENGAWA

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page