top of page

ตะลอนเกียวโต 1 วัน !

ตะลอนเกียวโต 1 วัน ! ถ้าหากใครไม่ค่อยมีเวลามาเที่ยวแล้วเก็บสถานที่ดังๆให้ครบ เราแนะนำสถานที่ตามลิงค์นี้เลยค่ะ ย่านฮิกาชิยามะและวัดน้ำใสก็ใกล้กับร้านของเรามาก หากใครสนใจเที่ยวตามแพลนนี้ก็แวะมาเช่ากิโมโนกับร้านเราได้นะคะ

บริการเช่าชุดกิโมโน

http://www.th-kyoto.yumeyakata.com/#!kimono/gvfxn

credit http://www.talonjapan.com/kyoto-1-day-nijo-kinkakuji-maruy…/

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page