top of page

Higashiyama・Kiyomizu Street


ค่าบริการ 22,000 เยน (ไม่รวมภาษี)~ ※เช็คปฏิทิน

คอร์สนี้คุณจะได้รู้สึกสนุกสนานกับการเดินเล่นตามถนนไปสู่วัด จุดที่เป็นที่นิยมในการถ่ายรูปคือ「Tower of Yasaka」ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ Higashiyama เลยก็ว่าได้

※ช่างภาพมืออาชีพจะไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าไปถ่ายรูปบริเวณวัดคิโยมิซึ (วัดน้ำใส)

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page