top of page

แพ็กเกจสวนโชเซเอน

23,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดกิโมโน 

แพ็กเกจสำหรับลูกค้าไม่เกิน 4 ท่าน

แพ็กเกจนี้เปิดให้บริการถึง 30 ธันวาคม 2019 เท่านั้น

รายละเอียดแพ็กเกจสวนโชเซเอน

■ค่าใช้จ่าย 23,000 เยน ​

※ฤดูท่องเที่ยว(ซากุระ・ใบไม้แดง)ราคาอาจปรับเพิ่มจากปกติ 10%

■ระยะเวลาในการถ่ายภาพ ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

เวลาที่เข้าใช้บริการ 9.00 (สาขาโกโจเท่านั้น) / 13.00

■ระยะทางจากร้าน โดยแท็กซี่ประมาณ 5 นาที

■ค่าเดินทาง ประมาณ 600 เยน

​■จำนวนภาพถ่าย ประมาณ 200 ภาพ

 

สวนโชเซเอน ค่าเข้าสถานที่:500 เยน

 (ค่าเข้าสถานที่ของช่างภาพอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน)

【มีนาคม~ธันวาคม】9.00~17.00

(ซื้อบัตรเข้าชมได้ถึง 16.30)
【พฤศจิกายน~กุมภาพันธ์】9.00~16.00

(ซื้อบัตรเข้าชมได้ถึง 15.30)

bottom of page