top of page

แพ็กเกจพิพิธภัณฑ์และทางตอนใต้ของฮิกาชิยาม่า

23,000 เยน (ไม่รวมภาษี)

ไม่รวมค่าบริการเช่าชุดกิโมโน 

แพ็กเกจสำหรับลูกค้าไม่เกิน 4 ท่าน

รายละเอียดแพ็กเกจวัดเซนนิวจิ

■ค่าใช้จ่าย 23,000 เยน 

※ฤดูท่องเที่ยว(ซากุระ・ใบไม้แดง)ราคาอาจปรับเพิ่มจากปกติ 10%

■ระยะเวลาที่ใช้ ประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาที่เข้าใช้บริการ 9.00 (สาขาโกโจเท่านั้น) / 13.00

■ระยะทางจากร้าน โดยแท็กซี่ประมาณ 10 นาที

■ค่าเดินทาง ประมาณ 1000 เยน

​■จำนวนภาพถ่าย ประมาณ 200 ภาพ

※มีค่าเข้าชมสถานที่・ไม่รวมค่าอาหาร

พิพิธภัณฑ์เกียวโต…500เยน/ท่าน

ศาลเจ้าโทโยคุนิ…ค่าบริการถ่ายภาพ1000เยน

ชิจิโจคังชูโด…เริ่มต้น800เยน/ท่าน

พิพิธภัณฑ์เกียวโต

เวลาเปิดให้บริการ 9.30~17.00(ต้องเข้าชมสถานที่ก่อนเวลาปิด 30 นาที)หยุดทุกวันจันทร์และวันขึ้นปีใหม่

※ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดประจำปี พิพิธภัณฑ์จะหยุดชดเชยในวันอังคาร

bottom of page